Enderrocs de cmeres d’obra (envans pluvials cermics)

Empresa especialitzada en l’enderroc de cambra d’obra de maons a les parets mitgeres deteriorades a conseqncia del temps.


Les cmeres d’obra cermica es construen antigament per evitar filtracions d’aigua en habitatges construts, el problema s que amb el temps moltes cmeres d’obra han acabat tenint filtracions y condensacions ja que no tenen allament trmic i en el pitjor dels casos despreniments de la prpia cmera d’obra.

L’enderroc de l’env pluvial cermic consisteix en la retirada de la cmera d’obra de la seva paret mitgera mitjanant operaris preparats per a aquest treball i sempre amb les mesures de seguretat requerides per a realitzar l’enderroc de la cambra de l’obra antiga.

 

INCLOU:


  • Extracci de cambra d’obra antiga
  • Retirada i eliminaci de runa
  • Collocaci d’env pluvial amb el material triat