Enderrocs de càmeres d’obra (envans pluvials ceràmics)

Empresa especialitzada en l’enderroc de cambra d’obra de maons a les parets mitgeres deteriorades a conseqüència del temps.


Les càmeres d’obra ceràmica es construïen antigament per evitar filtracions d’aigua en habitatges construïts, el problema és que amb el temps moltes càmeres d’obra han acabat tenint filtracions y condensacions ja que no tenen aïllament tèrmic i en el pitjor dels casos despreniments de la pròpia càmera d’obra.

L’enderroc de l’envà pluvial ceràmic consisteix en la retirada de la càmera d’obra de la seva paret mitgera mitjançant operaris preparats per a aquest treball i sempre amb les mesures de seguretat requerides per a realitzar l’enderroc de la cambra de l’obra antiga.

 

INCLOU:


     
  • Extracció de cambra d’obra antiga
  •  

  • Retirada i eliminació de runa
  •  

  • Col·locació d’envà pluvial amb el material triat