Aïllaments:
Poliestirè Expandit (EPS)

El poliestirè expandit és un material aïllant inclòs a la família dels termoplàstics. És rígid, blanc i escumat i presenta una estructura cel·lular tancada i plena d’aire. Es forma a partir del modelat de perles preexpandides de poliestirè o un dels seus copolímers. Aproximadament un 98% del volum d’aquest material és aire i només un 2% matèria sòlida (poliestirè).

Els formats més demanats són els següents:

 • Formats: 2000x1000mm o 2000x1200mm.

 

AVANTATGES

 • Varietat en gruixos i possibilitat de col·locar diverses làmines d’aïllant des 2cm de gruix en endavant.
 • Econòmic.
 • Baixa conductivitat tèrmica.
 • Possibilitat de col·locar diverses capes.
 • Aïllament aconsellable.
 • Conductivitat tèrmica 0,038 W / mK

 

imatge3

Diferències entre el poliestirè expandit i el poliestirè extruït?

El poliestirè extruït comparteix moltes característiques amb el poliestirè expandit , ja que la seva composició química és idèntica: aproximadament un 95% de poliestirè i un 5% de gas. La diferència rau únicament en el procés de conformació; però és una diferència crucial, ja que l’extrusionat produeix una estructura de bombolla tancada que converteix al poliestirè extrusionat en l’únic aïllant tèrmic capaç de mullar-se sense perdre les seves propietats.

Sabies que?

A València, els monuments fallers de les Falles o “ninots” estan constituïts principalment per aquest material, que proporciona gran versatilitat durant l’emmotllament i un augment de brillantor a la pintura. Per contra, quan cremen els monuments l’últim dia de les festes, la contaminació generada arriba a nivells tòxics.

 

Aïllaments:
Poliestirè extruït (XPS)

El poliestirè extruït (XPS) és un material aïllant que té una estructura cel·lular tancada similar a la del poliestirè expandit (un 5% de poliestirè i un 95% de gas) però presenta una superfície més llisa, més duresa i una conductivitat tèrmica reduïda. Aquesta escuma rígida s’obté mitjançant l’extrusió del poliestirè en presència d’un gas.

Els formats més demandats són els següents:

 • Formats: 125x60cm o 250x60cm.

 

AVANTATGES

 • Varietat en gruixos des de 3cm gruix en endavant amb sistema d’encadellat per a col·locació.
 • Preu molt recomanable.
 • Alta densitat 35kg / m3.
 • Aïllament amb una major eficiència tèrmica.
 • Conductivitat tèrmica 0,032 W / mK

 

 

extruït

A més dels poliestirè expandit i extruït també disposem de diferents alternatives d’aïllament per a la instal·lació dels envans pluvials, encara que els més freqüents sonn els poliestirè.

ALTERNATIVES AL POLIESTIRÉ:

 • LLANA DE ROCA.
 • SURO NATURAL.
 • FIBRA DE VIDRE.
 • PROJECTAT DE POLIURETÀ .

 

Importància de l’aïllament tèrmic en la reducció d’emissions.

El poliestirè, en ser un dels millors aïllants tèrmics, s’usa àmpliament en la construcció d’edificis estalviadors d’energia. Un edifici aïllat adequadament amb escuma de poliestirè pot reduir l’energia utilitzada per climatizarlo fins a un 40%. D’aquesta manera es redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle.