Envà pluvial llis sistema llibret

Envà pluvial llis sistema llibret

Panells metàl·lics d’acer galvanitzat prelacat en format llis el sistema de muntatge es realitza en forma llibret. Els panells llisos tenen una dimensió de 2000 x 600mm i un gruix de 0,60mm. Té forma plana amb rius (franges horitzontals o verticals) cada 10 o 20 centímetres.

En aquest sistema de muntatge es crea una càmera d’aire entre les planxes i la paret que afavoreix l’eliminació de condensacions, això és degut al fet que s’ha d’instal·lar sempre sobre una estructura metàl·lica de guies omegues que ajuda a la contínua ventilació interna del revestiment. El client podrà escollir, com a la resta d’envans, l’aïllament més indicat segons les seves necessitats

Material d’alta qualitat, molt lleuger, flexible i de gran resistència a temperatures extremes.

Disponible en 4 gammes de colors: beix, gris, blanc o vermell teula.

 

A Eurocrivasa som especialistes en la col·locació, reparació i manteniment d’envans pluvials.

Contacti amb nosaltres sense cap compromís trucant al telèfon 627.975.627, al 937.836.499 o bé mitjançant el formulari de contacte .