Impermeabilitzar cobertes

Té problemes amb la coberta del seu edifici? L’han aparegut taques d’humitat, filtracions o fins i tot goteres? Li oferim un servei especialitzat en la impermeabilització de cobertes.


Segons els requeriments i les característiques de l’edifici utilitzarem tela asfàltica, butil o pintures de cautxú

Apliquem el producte escollit directament sobre el material existent, evitant intervencions complicades i mantenint una estètica atractiva.


Aquests sistemes per la impermeabilització de cobertes ajuden a contrarestar els problemes ocasionats pel desgast dels materials i l’exposició contínua a les inclemències meteorològiques. Seguim un procés d’instal·lació amb uns passos detallats i rigorosos, realitzant accions de sanejament, preparant el suport on s’aplicarà i establint les mesures que porten la màxima resistència i efectivitat dels materials impermeabilitzants.

Impermeabilitzar terrasses

El procés és molt similar a impermeabilitzar cobertes, amb la diferència que s’ha de tenir en compte si la terrassa és transitable o no, i ha d’assegurar els punts crítics de possibles filtracions i que asseguren una impermeabilització total.